Diablo Player FFILCC#1490

Synchronise

View options
    Name Class Logout Damage Toughness
Season 15 HC Necro Necromancer 12/6/2018 10:45 PM 5,887,620 19,614,000
Season 15 HC OldMeta Barbarian 11/24/2018 4:45 AM 24,545 70,272,800
Season 15 HC Necro Necromancer 11/7/2018 10:40 PM 1,112,620 28,437,500
Season 15 HC Undefined Necromancer
Season 15 HC Undefined Monk
Season 15 HC Undefined Wizard
Season 15 HC Undefined Monk
Season 15 HC Undefined Necromancer
Season 15 HC Undefined Necromancer
Season 14 HC Necro Necromancer 12/26/2018 12:14 PM 399 108,061
Season 14 HC Monk Monk 11/24/2018 8:11 AM 150,769 81,846,704
Season 14 HC Undefined Necromancer
Season 14 HC Undefined Necromancer
Season 14 HC Undefined Necromancer
Season 14 HC Undefined Crusader
Season 14 HC Undefined Necromancer
Season 14 HC Undefined Monk
Season 14 HC Undefined Necromancer
Season 14 HC Undefined Necromancer
Season 14 HC Undefined Necromancer
Season 14 HC Undefined Necromancer
Season 14 HC Undefined DemonHunter
Season 14 HC Undefined Monk
Season 14 HC Undefined Necromancer
Season 14 HC Undefined Monk
Season 14 HC Undefined Necromancer
Season 14 HC Undefined Necromancer
Season 13 HC Necro Necromancer 12/29/2018 3:57 PM 2,901,420 33,343,500
Season 13 HC DySlexic WitchDoctor 11/24/2018 8:14 AM 5,089,300 26,840,500
Season 13 HC Monk Monk 11/24/2018 8:11 AM 4,444,580 24,131,400
Season 13 HC Desrame DemonHunter 11/24/2018 8:07 AM 5,428,610 22,489,300
Season 13 HC ImFirstTho Barbarian 5/25/2018 4:57 PM 1,536,920 10,463,600
Season 13 HC Barb Barbarian 5/21/2018 2:06 AM 99,159 69,608,304
Season 13 HC Wizard Wizard 5/21/2018 2:06 AM 2,622,330 18,671,300
Season 13 HC Necro Necromancer 5/21/2018 2:05 AM 136,355 86,980,496
Season 13 HC Barb Barbarian 5/21/2018 1:56 AM 22,332 53,996,700
Season 13 HC WitchDoctor WitchDoctor 5/21/2018 1:55 AM 3,525,350 17,350,400
Season 13 HC Sorceress Wizard 5/21/2018 1:53 AM 2,738,070 24,118,200
Season 13 HC Necro Necromancer 5/21/2018 1:46 AM 2,169,310 14,565,900
Season 13 HC barb Barbarian 5/21/2018 1:46 AM 11,441 82,842,400
Season 13 HC BigDHunter DemonHunter 5/21/2018 1:46 AM 3,290,480 13,341,000
Season 13 Supreme Barbarian 5/21/2018 1:43 AM
Season 13 HC Monk Monk 5/21/2018 1:40 AM
Season 13 HC ICarry Wizard 4/15/2018 6:05 PM 1,697,870 16,844,800
Season 13 HC DubLiewDee WitchDoctor
Season 13 HC Monk Monk
Season 13 HC Monk Monk 192,722 57,254,800
Season 13 HC Necro Necromancer
Season 12 HC MonkaR Barbarian 1/27/2018 4:11 AM
Season 12 HC lul DemonHunter 1/27/2018 3:51 AM
Season 12 HC DoitYourSelf WitchDoctor 1/27/2018 3:50 AM
Season 12 HC DoneDoneIt WitchDoctor 1/27/2018 3:50 AM
Season 12 HC WonkaS Barbarian 1/27/2018 3:47 AM
Season 12 HC DeeWhyEss Wizard 1/27/2018 3:47 AM
Season 12 HC Wagu Necromancer 1/27/2018 3:46 AM
Season 12 HC Smilez Necromancer 1/27/2018 3:46 AM
Season 12 HC MonkaS Barbarian 1/27/2018 3:46 AM
Season 12 HC Sooki Monk 1/27/2018 3:45 AM
Season 12 HC Suki Monk 1/27/2018 3:44 AM
Season 12 HC zelimS Necromancer 1/27/2018 3:44 AM
Season 12 HC MeFirstTho Barbarian 1/27/2018 3:44 AM
Season 12 HC Sadface Necromancer 1/27/2018 3:44 AM
Season 12 HC Magu Necromancer 1/27/2018 3:44 AM
Season 12 HC Vanilla Wizard 1/20/2018 11:57 AM
Season 12 HC Sooki Monk 1/11/2018 12:04 PM
Season 12 HC BOOjang Necromancer 1/3/2018 12:17 PM
Season 12 HC DoYourSelf WitchDoctor 12/26/2017 12:28 PM
Season 12 HC Tragooo Necromancer 12/22/2017 12:34 PM
Season 12 HC OogieB WitchDoctor 12/17/2017 12:40 PM
Season 12 HC zelimS Necromancer 12/7/2017 8:55 PM
Season 12 HC Koosi Monk 12/7/2017 8:55 PM
Season 12 HC Smilez Necromancer 11/1/2017 9:47 PM
Season 12 HC Smilez Necromancer
Season 12 HC MonkaZ Barbarian
Season 12 HC Undefined Necromancer
Season 10 HC war Barbarian 10/26/2017 9:26 AM
Season 10 HC Undefined Barbarian
HC Necro Necromancer 11/24/2018 6:16 AM 1,460,690 98,283,200
HC EndGame Necromancer 5/25/2018 4:57 PM 4,697,900 21,565,500
Undefined Barbarian
HC Smeags WitchDoctor 10/26/2017 9:39 AM
HC SeeksMe Crusader 10/26/2017 9:37 AM
skrr Necromancer 10/26/2017 6:30 AM