Diablo Player KOLLEINATOR#2980

Synchronise

View options
    Name Class Logout Damage Toughness
Season 12 ExxxxxDeeeee WitchDoctor 1/23/2018 7:09 PM
Season 12 Quedodge Barbarian 1/23/2018 7:08 PM 116,924 79,743,904
Season 12 SoloPush Crusader 1/23/2018 7:01 PM
Season 12 PrincessSic DemonHunter 1/23/2018 6:57 PM
Season 12 RathmaPlayer Necromancer 1/23/2018 6:55 PM
Season 12 Slacking Necromancer 1/23/2018 6:55 PM
Season 12 NecroMan Necromancer 1/23/2018 6:54 PM 4,382,130 23,935,700
Season 12 YouMadBro DemonHunter 1/23/2018 6:52 PM
Season 12 SancUptime Monk 1/23/2018 6:49 PM
Season 12 PowerRangers Monk 1/23/2018 6:48 PM
Season 12 TeamPlayer Necromancer 1/23/2018 6:48 PM 145,284 119,894,000
Season 12 gems Wizard 1/18/2018 2:57 AM
Season 12 PrincessSic DemonHunter 1/8/2018 3:45 AM
Season 12 ExxxxxDeeeee WitchDoctor 1/8/2018 3:36 AM
Season 12 SancUptime Monk 1/8/2018 3:16 AM
Season 12 SoloPush Crusader 1/8/2018 3:12 AM
Season 12 gems Wizard 1/8/2018 3:11 AM
Season 12 Quedodge Barbarian 1/8/2018 3:10 AM
Season 12 NecroMan Necromancer 1/8/2018 3:10 AM
Season 12 Slacking Necromancer 1/8/2018 3:10 AM
Season 12 RathmaPlayer Necromancer 1/8/2018 3:09 AM
Season 12 YouMadBro DemonHunter 1/8/2018 3:09 AM
Season 12 TeamPlayer Necromancer 1/8/2018 3:09 AM 2,985,020 30,383,300
Season 12 PowerRangers Monk 1/8/2018 3:09 AM 2,740,730 37,892,400