Diablo Player KOLLEINATOR#2980

Synchronise

View options
    Name Class Logout Damage Toughness
Season 12 TeamPlayer Necromancer 9/25/2018 7:57 PM 145,284 120,081,000
Season 12 Quedodge Barbarian 9/13/2018 5:19 PM 116,924 79,743,904
Season 12 SoloPush Crusader 9/13/2018 2:42 PM 3,918,820 54,544,500
Season 12 Quedodge Barbarian 9/7/2018 10:11 PM 116,924 79,743,904
Season 12 NecroMan Necromancer 8/2/2018 11:45 AM 4,382,130 23,935,700
Season 12 Slacking Necromancer 7/28/2018 2:43 PM 182,761 70,077,400
Season 12 gems Wizard 7/23/2018 1:10 PM 8 16,649
Season 12 TeamPlayer Necromancer 6/24/2018 3:01 AM 235,353 122,455,000
Season 12 YouMadBro DemonHunter 6/24/2018 1:33 AM 4,734,790 23,266,700
Season 12 Slacking Necromancer 6/8/2018 9:24 AM 182,761 70,077,400
Season 12 PowerRangers Monk 4/28/2018 5:08 AM 4,907,430 74,289,104
Season 12 RathmaPlayer Necromancer 4/13/2018 3:21 PM 10 4,433,750
Season 12 YouMadBro DemonHunter 4/12/2018 7:21 PM 4,770,440 21,195,200
Season 12 ExxxxxDeeeee WitchDoctor 1/23/2018 7:09 PM
Season 12 SoloPush Crusader 1/23/2018 7:01 PM
Season 12 PrincessSic DemonHunter 1/23/2018 6:57 PM
Season 12 RathmaPlayer Necromancer 1/23/2018 6:55 PM
Season 12 SancUptime Monk 1/23/2018 6:49 PM
Season 12 gems Wizard 1/18/2018 2:57 AM
Season 12 PrincessSic DemonHunter 1/8/2018 3:45 AM
Season 12 ExxxxxDeeeee WitchDoctor 1/8/2018 3:36 AM
Season 12 SancUptime Monk 1/8/2018 3:16 AM
Season 12 NecroMan Necromancer 1/8/2018 3:10 AM
Season 12 PowerRangers Monk 1/8/2018 3:09 AM 2,740,730 37,892,400