Diablo Player KOLLEINATOR#2980

Synchronise

View options
    Name Class Logout Damage Toughness
Season 12 YouMadBro DemonHunter 1/9/2019 12:04 AM 4,770,440 21,195,200
Season 12 RathmaPlayer Necromancer 1/5/2019 4:12 PM 10 4,433,750
Season 12 ExxxxxDeeeee WitchDoctor 1/3/2019 2:44 AM 4,230,060 35,306,300
Season 12 SancUptime Monk 12/30/2018 7:18 PM 409,288 73,171,104
Season 12 Quedodge Barbarian 12/29/2018 2:04 PM 116,924 79,743,904
Season 12 PowerRangers Monk 12/23/2018 4:57 PM 4,907,430 74,289,104
Season 12 TeamPlayer Necromancer 12/19/2018 3:10 PM 145,284 120,081,000
Season 12 SancUptime Monk 12/1/2018 9:19 PM 358,588 128,238,000
Season 12 Slacking Necromancer 11/30/2018 8:34 PM 182,761 70,077,400
Season 12 RathmaPlayer Necromancer 11/6/2018 8:42 AM 22 6,119,720
Season 12 SoloPush Crusader 10/28/2018 12:04 AM 3,918,820 54,544,500
Season 12 YouMadBro DemonHunter 10/25/2018 2:05 PM 4,734,790 23,266,700
Season 12 gems Wizard 10/24/2018 4:28 AM 8 16,649
Season 12 TeamPlayer Necromancer 10/22/2018 6:28 AM 235,353 122,455,000
Season 12 SoloPush Crusader 10/20/2018 9:57 AM 3,973,550 60,258,800
Season 12 Quedodge Barbarian 9/13/2018 5:19 PM 116,924 79,743,904
Season 12 NecroMan Necromancer 8/2/2018 11:45 AM 4,382,130 23,935,700
Season 12 Slacking Necromancer 6/8/2018 9:24 AM 182,761 70,077,400
Season 12 ExxxxxDeeeee WitchDoctor 1/23/2018 7:09 PM
Season 12 PrincessSic DemonHunter 1/23/2018 6:57 PM
Season 12 gems Wizard 1/18/2018 2:57 AM
Season 12 PrincessSic DemonHunter 1/8/2018 3:45 AM
Season 12 NecroMan Necromancer 1/8/2018 3:10 AM
Season 12 PowerRangers Monk 1/8/2018 3:09 AM 2,740,730 37,892,400