Diablo Player Lenio#2877

Synchronise

View options
    Name Class Logout Damage Toughness
Season 14 Undefined Necromancer
Season 13 Gośka Necromancer 4/20/2018 3:11 PM 918,299 15,886,300
Season 12 Eleonora Necromancer 6/25/2018 10:20 AM 3,885,040 105,119,000
Season 10 Czarka Wizard 1/25/2018 10:50 PM
Season 10 Heisshe Wizard 1/25/2018 10:50 PM
Season 9 Leniooo Monk 1/25/2018 11:20 PM
Season 8 LowcaBeliala DemonHunter 1/25/2018 11:20 PM
Season 8 Lenka Wizard 1/25/2018 10:50 PM
Season 8 Monkin Monk 3/13/2017 2:29 AM
Season 8 Mahdalena Wizard 12/20/2016 8:22 PM
Season 8 MiLenka Wizard 12/19/2016 12:29 PM 1,403,410 10,892,300
Season 8 Piotrek Barbarian 12/18/2016 4:38 AM
Sezonowka Wizard 8/15/2018 9:45 PM 7,515,500 56,107,900
Exilh Barbarian 8/15/2018 11:25 AM 2,854,100 37,991,900
Grażynka Necromancer 8/3/2018 6:50 PM 4,439,640 42,099,200
Czarodziejka Wizard 7/22/2018 2:49 PM 7,540,680 55,328,600
Nerkomantka Necromancer 6/10/2018 12:09 PM 504,567 184,136,992
Juololo Barbarian 6/8/2018 4:00 PM 99,648 157,043,008
Mońka Monk 1/25/2018 11:29 PM
Archontka Wizard 7/3/2017 6:22 PM
Exhal Wizard 3/13/2017 4:26 AM 2,191,270 25,045,800
Lenios Barbarian 12/18/2016 7:42 AM
Irro WitchDoctor 12/20/2016 10:14 PM